Demo - Kalkulator torpedowy T. Vh. Re. S3

Poniższa aplikacja webowa prezentuje działanie kalkulatora torpedowego T. Vh. Re. S3 używanego na niemieckich U-Bootach.

Model matematyczny kalkulatora oraz jego budowę omówiono tutaj i tutaj. Symulacja kalkulatora działa według opisanego modelu a rezultaty obliczeń zgadzają się z historycznymi danymi testowymi, które są dostępne tutaj.

Większą część ekranu zajmuje panel przedni kalkulatora. Interaktywne elementy kalkulatora zostały zaznaczone na poniższym rysunku.

b_600_0_16777215_00_images_15_rys_01.jpg

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się panel z dwoma suwakami, które pozwalają ustawić bieżący namiar wskazywany przez peryskop oraz wychylenie steru kierunku. Poniżej tego panelu, po prawej stronie ekranu wyświetlane są wartości liczbowe wprowadzane i wyświetlane na tarczach kalkulatora (z uwagi na stosunkowo niewielką rozdzielczość panelu przedniego kalkulatora i niewielką czytelność wyświetlanych wartości). Z tego samego powodu poniżej panelu przedniego kalkulatora znajduje się powiększony widok bębna, który służy do określania maksymalnej odległości do celu w momencie strzału torpedy.

Zalecana procedura obsługi (w pełni sprawnego) kalkulatora wygląda następująco:

  1. Ustawić przy pomocy suwaka namiar peryskopowy na cel;
  2. Wprowadzić przy pomocy pokrętła namiar na cel do kalkulatora;
  3. Wprowadzić prędkość torpedy;
  4. Wprowadzić prędkość celu;
  5. Ustawić odpowiednią paralaksę (przód lub tył);
  6. Wprowadzić odległość do celu;
  7. Wprowadzić długość celu;
  8. Wprowadzić ewentualną poprawkę na prędkość zwrotu okrętu;
  9. Wprowadzić kąt biegu celu;

W tym momencie można włączyć przełącznik śledzenia celu (Blauschalter) w celu synchronizacji namiaru wprowadzonego do kalkulatora ze wskazaniami peryskopu. Następnie można użyć przełącznika włączającego blok obliczania bieżącego kąta biegu (Lage Laufend) i obserwować, jak ze zmianą namiaru zmienia się kąt biegu celu.

Należy pamiętać, że korekty kąta biegu przy pomocy pokrętła można dokonać tylko wtedy, gdy blok obliczania bieżącego kąta biegu jest wyłączony - w przeciwnym wypadku blok ten będzie kompensował wprowadzone poprawki.

Znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu panel zawiera także dwa checkbox'y, które umożliwiają wyłączenie silników elektrycznych wchodzących w skład bloków obliczania poprawki paralaksy oraz kąta rozproszenia salwy torpedowej. Dzięki temu możliwe jest użycie pokręteł odpowiadających za wprowadzanie poprawki paralaksy oraz kąta rozproszenia salwy torpedowej. Przy włączonych silnikach elektrycznych wszelkie poprawki wprowadzone przy użyciu tych pokręteł są kompensowane automatycznie.

Przy pomocy suwaka umożliwiającego zmianę wychylenia steru kierunku, można zasymulować wykonanie przez okręt zwrotu. Wówczas można spróbować wprowadzić odpowiednią poprawkę oraz zaobserwować wpływ zmiany kursu (oraz zmiany namiaru) na działanie bloku obliczania bieżącego kąta biegu.

 

Demo - kalkulator torpedowy T. Vh. Re. S3


Aplikacja webowa została napisana przy użyciu technologii HTML5 Canvas. Do działania wymaga przeglądarki wspierającej standard HTML5 (Firefox, Chrome, Opera).

Poniższe oprogramowanie zostało udostępnione na licencji MIT:

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2015 Torpedo Vorhaltrechner Project

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


Poniższa aplikacja zawiera komponenty pochodzące od osób trzecich:

Wykorzystano elementy graficzne pochodzące z projektu Danger from the Deep
Wykorzystano elementy graficzne pochodzące z dodatku MaGUI v3.4 dla Silent Hunter 3
Wykorzystano elementy graficzne stworzone przez użytkownika reaper7/Subsim

Framework lokalizacyjny i18next, udostępniony na licencji MIT
Framework dat.gui, udostępniony na licencji Apache 2.0
Framework EaselJS, udostępniony na licencji MIT