Konstrukcja kalkulatora T. Vh. Re. S3

Podłączenie przewodu prowadzącego do włącznika śledzenia celu w centrali (61) Podłączenie przewodu prowadzącego do skrzynki sterującej systemu odpalania torped, który - w zależności od rodzaju strzału: pojedynczy/salwa - przełączał sterowanie silnikiem bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej do komparatora lub wskaźnika położenia zerowego (40a) Podłączenie przewodu prowadzącego do skrzynki sterującej systemu odpalania torped, który - w zależności od rodzaju strzału: pojedynczy/salwa - sterował przekaźnikami 45a i 51a (31a) Włącznik śledzenia celu (63) Pokrętło rozproszenia salwy torpedowej (42) Włącznik bloku obliczania bieżącego kąta biegu (60) Pokrętło kąta biegu (10) Pokrętło paralaksy (27) Pokrętło i wskaźnik prędkości torpedy (8) (9) Pokrętło prędkości celu (6) Wskaźnik namiaru celu (1) Wskaźnik kąta odchylenia żyroskopowego (19) Wskaźnik maksymalnego zasięgu torpedy (36) Skala do odczytu największej dopuszczalnej odległości do celu w chwili strzału (34) Bęben obrazujący maksymalne zasięgi torped (33) Złącze do podłączenia aparatu osuszającego (54) Złącze do podłączenia aparatu osuszającego (55) Pokrętło maksymalnego zasięgu torpedy (35) Lampka kontrolna śledzenia celu (53) Lampka kontrolna synchronizacji żyroskopów torped (62) Pokrętło i wskaźnik długości celu (57) (58) Wskaźnik kąta rozproszenia salwy torpedowej (39b) Pokrętło i wskaźnik prędkości kątowej zwrotu (47) (48) Wskaźnik kąta biegu (14) Wskaźnik zmiany kursu własnego (15) Pokrętło namiaru celu (3) Przełącznik paralaksy (28) Wskaźnik poprawki paralaksy (24b) Wskaźnik prędkości celu (7) Wskaźnik kąta strzału torpedy (32) Pokrętło i wskaźnik odległości do celu (29) (30)

 

Nr Nazwa polska Nazwa niemiecka
1 Wskaźnik namiaru celu Zielrichtung Zeiger
3 Pokrętło namiaru celu Zielrichtung Drehknopf
6 Pokrętło prędkości celu Gegnerfahrt Drehknopf
7 Wskaźnik prędkości celu Gegnerfahrt Zeiger
8 Pokrętło prędkości torpedy Torpedogeschwindigkeit Drehknopf
9 Wskaźnik prędkości torpedy Torpedogeschwindigkeit Zeiger
10 Pokrętło kąta biegu Lagenwinkel Drehknopf
14 Wskaźnik kąta biegu Lagenwinkel Zeiger
15 Wskaźnik zmiany kursu własnego Kurs zunehmend Zeiger
19 Wskaźnik kąta odchylenia żyroskopowego Schußwinkel Zeiger
24b Wskaźnik poprawki paralaksy Parallaxwinkel Zeiger
27 Pokrętło paralaksy Parallaxwinkel Drehknopf
28 Przełącznik paralaksy Parallaxe Schalter
29 Pokrętło odległości do celu Entfernung Drehknopf
30 Wskaźnik odległości do celu Entfernung Zeiger
31a Podłączenie przewodu prowadzącego do skrzynki sterującej systemu odpalania torped, który - w zależności od rodzaju strzału: pojedynczy/salwa - sterował przekaźnikami 45a i 51a Lagenwinkel
32 Wskaźnik kąta strzału torpedy Vorhaltwinkel Zeiger
33 Bęben obrazujący maksymalne zasięgi torped Reichweite
34 Skala do odczytu największej dopuszczalnej odległości do celu w chwili strzału Reichentfernung
35 Pokrętło maksymalnego zasięgu torpedy Reichweite Drehknopf
36 Wskaźnik maksymalnego zasięgu torpedy Reichweite Zeiger
39b Wskaźnik kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Zeiger
40a Podłączenie przewodu prowadzącego do skrzynki sterującej systemu odpalania torped, który - w zależności od rodzaju strzału: pojedynczy/salwa - przełączał sterowanie silnikiem bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej do komparatora lub wskaźnika położenia zerowego Streuwinkel
42 Pokrętło rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Drehknopf
47 Wskaźnik prędkości kątowej zwrotu Drehgeschwindigkeit Zeiger
48 Pokrętło prędkości kątowej zwrotu  Drehgeschwindigkeit Drehknopf
53 Lampka kontrolna śledzenia celu  Blaulampe
54 Złącze do podłączenia aparatu osuszającego Lüftung
55 Złącze do podłączenia aparatu osuszającego Lüftung
57 Pokrętło długości celu Gegnerlänge Drehknopf
58 Wskaźnik długości celu  Gegnerlänge Zeiger
60 Włącznik bloku obliczania bieżącego kąta biegu Lage Laufend Abschalter
61 Podłączenie przewodu prowadzącego do włącznika śledzenia celu w centrali Magnetkupplg. f. Lagenwinkel
62 Lampka kontrolna synchronizacji żyroskopów torped Deckungslampe
63 Włącznik śledzenia celu Blauschlater

 

Wskaźnik namiaru celu (1) Wskaźnik kąta odchylenia żyroskopowego (19) Wskaźnik kąta biegu (14) Skala do odczytu największej dopuszczalnej odległości do celu w chwili strzału (34) Bęben obrazujący maksymalne zasięgi torped (33) Silnik bloku obliczania bieżącego kąta biegu (31) Komparator bloku obliczania bieżącego namiaru na cel (44) Wskaźnik zmiany kursu własnego (15) Wskaźnik rozproszenia salwy torpedowej (39b) Silnik bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej (40) Nadajnik selsynowy kąta rozproszenia salwy torpedowej (43) Silnik bloku wprowadzania namiaru na cel (2) Silnik bloku obliczania poprawki paralaksy (25) Wskaźnik poprawki paralaksy (24b) Wskaźnik prędkości celu (7) Wskaźnik kąta strzału torpedy (32)
Nr Nazwa polska Nazwa niemiecka
1 Wskaźnik namiaru celu Zielrichtung Zeiger
2 Silnik bloku wprowadzania namiaru na cel Zielrichtung Motor
7 Wskaźnik prędkości celu Gegnerfahrt Zeiger
14 Wskaźnik kąta biegu Lagenwinkel Zeiger
15 Wskaźnik zmiany kursu własnego Kurs zunehmend Zeiger
19 Wskaźnik kąta odchylenia żyroskopowego Schußwinkel Zeiger
24b Wskaźnik poprawki paralaksy Parallaxwinkel Zeiger
25 Silnik bloku obliczania poprawki paralaksy Parallaxwinkel Motor
31 Silnik bloku obliczania bieżącego kąta biegu Lagenwinkel Motor
32 Wskaźnik kąta strzału torpedy Vorhaltwinkel Zeiger
33 Bęben obrazujący maksymalne zasięgi torped Reichweite
34 Skala do odczytu największej dopuszczalnej odległości do celu w chwili strzału Reichentfernung
39b Wskaźnik rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Zeiger
40 Silnik bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Motor
43 Nadajnik selsynowy kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Geber
44 Komparator sterujący silnikiem bloku wprowadzania namiaru na cel Zielrichtung Motor Nachsteuerungengeber

 

Elektromagnes przekaźnika śledzenia celu (62a) Styki przekaźnika śledzenia celu (62) Styki sterujące bloku obliczania bieżącego namiaru na cel (60a) Włącznik bloku obliczania bieżącego kąta biegu (60) Przekładania różnicowa (59) Wskaźnik długości celu (58) Pokrętło długości celu (57) Przekładnia różnicowa kąta uderzenia torpedy (52) Elektromagnes sprzęgła bloku obliczania bieżącego namiaru na cel (51a) Sprzęgło elektromagnetyczne bloku obliczania bieżącego namiaru na cel (51) Elektromagnes sprzęgła bloku obliczania bieżącego kąta biegu (50a) Sprzęgło elektromagnetyczne bloku obliczania bieżącego kąta biegu (50) Wskaźnik stanu przełącznika paralaksy (49) Pokrętło prędkości kątowej zwrotu (48) Wskaźnik prędkości kątowej zwrotu (47) Przekładnia różnicowa wprowadzania poprawki na prędkość kątową zwrotu (46) Cewka przekaźnika bloku wprowadzania namiaru na cel (45a) Styki przekaźnika bloku wprowadzania namiaru na cel (45) Komparator bloku obliczania bieżącego namiaru na cel (44) Nadajnik selsynowy kąta rozproszenia salwy torpedowej (43) Pokrętło rozproszenia salwy torpedowej (42) Przekładnia różnicowa bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej (41) Silnik bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej (40) Wskaźnik położenia zerowego (39c) Wskaźnik kąta rozproszenia salwy torpedowej (39b) Komparator bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej (39a) Krzywka 3-wymiarowa bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej (38) Krzywka 3-wymiarowa bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej (37) Wskaźnik maksymalnego zasięgu torpedy (36) Pokrętło maksymalnego zasięgu torpedy (35) Skala do odczytu największej dopuszczalnej odległości do celu w chwili strzału (34) Bęben obrazujący maksymalne zasięgi torped (33) Wskaźnik kąta strzału torpedy (32) Silnik bloku obliczania bieżącego kąta biegu (31) Wskaźnik odległości do celu (30) Pokrętło odległości do celu (29) Przełącznik paralaksy (28) Pokrętło paralaksy (27) Przekładnia różnicowa bloku obliczania poprawki paralaksy (26) Silnik bloku obliczania poprawki paralaksy (25) Wskaźnik poprawki paralaksy (24b) Komparator bloku obliczania poprawki paralaksy (24a) Krzywka 3-wymiarowa bloku obliczania poprawki paralaksy (23) Krzywka 3-wymiarowa bloku obliczania poprawki paralaksy (22) Krzywka 2-wymiarowa bloku obliczania poprawki paralaksy (21) Przekładania różnicowa (20b) Przekładania różnicowa (20a) Wskaźnik kąta odchylenia żyroskopowego zintegrowany z nadajnikiem selsynowym (19) Przekładnia różnicowa bloku obliczania kąta odchylenia żyroskopowego (18) Przekładania różnicowa (17) Odbiornik selsynowy kursu własnego (16) Wskaźnik zmiany kursu własnego (15) Wskaźnik kąta biegu (14) Przekładnia różnicowa bloku obliczania bieżącego kąta biegu (13) Przekładnia różnicowa bloku obliczania bieżącego kąta biegu (12) Przekładania różnicowa (11) Pokrętło kąta biegu (10) Wskaźnik prędkości torpedy (9) Pokrętło prędkości torpedy (8) Wskaźnik prędkości celu (7) Pokrętło prędkości celu	(6) Blok rozwiązywania trójkąta torpedowego (5) Przekładnia różnicowa bloku wprowadzania namiaru na cel (4) Pokrętło namiaru celu (3) Silnik bloku wprowadzania namiaru na cel (2) Wskaźnik namiaru celu (1)

 

Nr Nazwa polska Nazwa niemiecka
1 Wskaźnik namiaru celu Zielrichtung Zeiger
2 Silnik bloku wprowadzania namiaru na cel Zielrichtung Motor
3 Pokrętło namiaru celu Zielrichtung Drehknopf
4 Przekładnia różnicowa bloku wprowadzania namiaru na cel Zielrichtung Differentialgetriebe
5 Blok rozwiązywania trójkąta torpedowego Ziel-Dreieck
6 Pokrętło prędkości celu Gegnerfahrt Drehknopf
7 Wskaźnik prędkości celu Gegnerfahrt Zeiger
8 Pokrętło prędkości torpedy Torpedogeschwindigkeit Drehknopf
9 Wskaźnik prędkości torpedy Torpedogeschwindigkeit Zeiger
10 Pokrętło kąta biegu Lagenwinkel Drehknopf
11 Przekładania różnicowa Differentialgetriebe
12 Przekładnia różnicowa bloku obliczania bieżącego kąta biegu Lagenwinkel Differentialgetriebe
13 Przekładnia różnicowa bloku obliczania bieżącego kąta biegu Kurs zunehmend Differentialgetriebe
14 Wskaźnik kąta biegu Lagenwinkel Zeiger
15 Wskaźnik zmiany kursu własnego Kurs zunehmend Zeiger
16 Odbiornik selsynowy kursu własnego Kurs Empfänger
17 Przekładania różnicowa Differentialgetriebe
18 Przekładnia różnicowa bloku obliczania kąta odchylenia żyroskopowego Schußwinkel Differentialgetriebe
19 Wskaźnik kąta odchylenia żyroskopowego zintegrowany z nadajnikiem selsynowym Schußwinkel Zeiger
20a Przekładania różnicowa Differentialgetriebe
20b Przekładania różnicowa Differentialgetriebe
21 Krzywka 2-wymiarowa bloku obliczania poprawki paralaksy Parallaxwinkel Kurvenkörper I
22 Krzywka 3-wymiarowa bloku obliczania poprawki paralaksy Parallaxwinkel Kurvenkörper II
23 Krzywka 3-wymiarowa bloku obliczania poprawki paralaksy Parallaxwinkel Kurvenkörper III
24a Komparator bloku obliczania poprawki paralaksy Parallaxwinkel Komparator
24b Wskaźnik poprawki paralaksy Parallaxwinkel Zeiger
25 Silnik bloku obliczania poprawki paralaksy Parallaxwinkel Motor
26 Przekładnia różnicowa bloku obliczania poprawki paralaksy Parallaxwinkel Differentialgetriebe
27 Pokrętło paralaksy Parallaxwinkel Drehknopf
28 Przełącznik paralaksy Parallaxe Schalter
29 Pokrętło odległości do celu Entfernung Drehknopf
30 Wskaźnik odległości do celu Entfernung Zeiger
31 Silnik bloku obliczania bieżącego kąta biegu Lagenwinkel Motor
32 Wskaźnik kąta strzału torpedy Vorhaltwinkel Zeiger
33 Bęben obrazujący maksymalne zasięgi torped Reichweite
34 Skala do odczytu największej dopuszczalnej odległości do celu w chwili strzału Reichentfernung
35 Pokrętło maksymalnego zasięgu torpedy Reichweite Drehknopf
36 Wskaźnik maksymalnego zasięgu torpedy Reichweite Zeiger
37 Krzywka 3-wymiarowa bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Kurvenkörper I
38 Krzywka 3-wymiarowa bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Kurvenkörper II
39a Komparator bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Komparator
39b Wskaźnik kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Zeiger
39c Wskaźnik położenia zerowego Streuwinkel Null Komparator
40 Silnik bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Motor
41 Przekładnia różnicowa bloku obliczania kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Differentialgetriebe
42 Pokrętło rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Drehknopf
43 Nadajnik selsynowy kąta rozproszenia salwy torpedowej Streuwinkel Geber
44 Komparator bloku obliczania bieżącego namiaru na cel Zielrichtung Komparator
45 Styki przekaźnika bloku wprowadzania namiaru na cel Zielrichtung Relais Kontake
45a Cewka przekaźnika bloku wprowadzania namiaru na cel Zielrichtung Relais Elektromagnet
46 Przekładnia różnicowa wprowadzania poprawki na prędkość kątową zwrotu  Drehgeschwindigkeit Differentialgetriebe
47 Wskaźnik prędkości kątowej zwrotu Drehgeschwindigkeit Zeiger
48 Pokrętło prędkości kątowej zwrotu  Drehgeschwindigkeit Drehknopf
49 Wskaźnik stanu przełącznika paralaksy Parallaxe Schaltung Zeiger
50 Sprzęgło elektromagnetyczne bloku obliczania bieżącego kąta biegu Kurs zunehmend Elektromagnetkupplung
50a Elektromagnes sprzęgła bloku obliczania bieżącego kąta biegu Kurs zunehmend Elektromagnet
51 Sprzęgło elektromagnetyczne bloku obliczania bieżącego namiaru na cel Zielrichtung Elektromagnetkupplung
51a Elektromagnes sprzęgła bloku obliczania bieżącego namiaru na cel Zielrichtung Elektromagnet
52  Przekładnia różnicowa kąta uderzenia torpedy Schneidungwinkel Differentialgetriebe
57 Pokrętło długości celu Gegnerlänge Drehknopf
58 Wskaźnik długości celu  Gegnerlänge Zeiger
59 Przekładania różnicowa  Differentialgetriebe
60 Włącznik bloku obliczania bieżącego kąta biegu Lage Laufend Abschalter
60a Styki sterujące bloku obliczania bieżącego namiaru na cel Lage Laufend Kontake
62 Styki przekaźnika śledzenia celu Blauschalter Relais Kontake
62a Elektromagnes przekaźnika śledzenia celu Blauschalter Relais Elektromagnet