Podręcznik Dowódcy U-Boota

W niemieckich siłach zbrojnych (Wehrmachcie) obowiązywał cały szereg regulaminów wojskowych (Dienstvorschriften). W zależności od rodzaju sił zbrojnych (wojska lądowe, lotnictwo, marynarka wojenna), regulaminy te dzieliły się na tzw. H.Dv. (Heer Dienstvorschriften), L.Dv. (Luftwaffe Dienstvorschriften) i M.Dv. (Marine Dienstvorschriften). Zawierały one regulaminy pola walki, opisy systemów uzbrojenia, instrukcje obsługi systemów łączności itp. Zbiór regulaminów można obejrzeć na tej stronie: http://www.superborg.de/

Niniejszy tekst zawiera tłumaczenie fragmentów niemieckiego podręcznika dla dowódców okrętów podwodnych - M.Dv.906 Handbuch für U-Bootskommandanten - związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem ataków torpedowych. Tutaj znajdują się zdjęcia oryginalnego dokumentu, natomiast tutaj - odpowiednie fragmenty w języku niemieckim przetworzone do formatu html.