Demo - system kierowania ogniem torpedowym Torpedorichtungsweiseranlage

Poniższa aplikacja webowa prezentuje działanie systemu kierowania ogniem torpedowym używanego na niemieckich U-Bootach.

Przedstawiono następujące elementy systemu:
- kalkulator torpedowy (Torpedo Vorhaltrechner)
- dźwignię odpalania torped (Torpedo Abfeuerschalter) w kiosku
- odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego (Torpedo Schußwinkelemfänger)
- tablicę lampek kontrolnych w dziobowym przedziale torpedowym
- skrzynki sterujące systemu celowania oraz odpalania
- wskaźniki kąta odchylenia żyroskopowego czterech torped

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się panel z dwoma suwakami, które pozwalają ustawić dowolny kąt odchylenia żyroskopowego oraz kąt rozproszenia salwy torpedowej na kalkulatorze (te wartości powinny być wynikami obliczeń przeprowadzonych przez kalkulator, ale do celów prezentacji działania systemu kierowania ogniem torpedowym będziemy je ustawiać samodzielnie). Nastawione na kalkulatorze wartości kąta odchylenia żyroskopowego oraz kąta rozproszenia salwy torpedowej są przekazywane łączem selsynowym do odbiornika kąta odchylenia żyroskopowego i są wskazywane przez czerwone wskazówki na obrzeżach tarcz wskaźników.
Można zasymulować uszkodzenie łącza selsynowego zaznaczając odpowiedni checkbox na panelu znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu.
Należy zwrócić uwagę, że odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego będzie otrzymywał wartości kątów z kalkulatora tylko wtedy, gdy odpowiednio zostanie ustawiony przełącznik na skrzynce systemu celowania (domyślnie przełącznik jest w pozycji "wyłączony/Aus").
W trybie automatycznym odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego automatycznie ustawi żyroskopy torped na wartość kąta przesłanego przez kalkulator torpedowy (ewentualnie zmodyfikowanego o nastawiony ręcznie kąt rozproszenia salwy torpedowej).
Uszkodzenie silnika elektrycznego serwomechanizmu można zasymulować zaznaczając odpowiedni checkbox na panelu znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu.
W trybie ręcznym, zarówno kąt odchylenia żyroskopowego jak i kąt rozproszenia salwy torpedowej należy wprowadzić ręcznie.
Poniżej znajduje się dźwignia odpalania torped. Zanim nastąpi odpalenie torpedy lub salwy torped, należy dokonać odpowiednich ustawień na skrzynce sterującej systemu odpalania. Wybrana konfiguracja gotowych do strzału wyrzutni jest przedstawiona na tablicy lampek kontrolnych.
Aby odpalić torpedy, należy także wybrać przy pomocy przełącznika miejsce odpalenia torped (domyślnie wybrany jest pomost - natomiast przedstawiona dźwignia znajduje się w kiosku).

Demo - system kierowania ogniem torpedowym Torpedorichtungsweiseranlage


Aplikacja webowa została napisana przy użyciu technologii HTML5 Canvas. Do działania wymaga przeglądarki wspierającej standard HTML5 (Firefox, Chrome, Opera).

Poniższe oprogramowanie zostało udostępnione na licencji MIT:

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2015 Torpedo Vorhaltrechner Project

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


Poniższa aplikacja zawiera komponenty pochodzące od osób trzecich:

Wykorzystano elementy graficzne pochodzące z projektu Danger from the Deep
Wykorzystano elementy graficzne pochodzące z dodatku MaGUI v3.4 dla Silent Hunter 3
Wykorzystano elementy graficzne stworzone przez użytkownika reaper7/Subsim

Dźwięk wystrzeliwanej torpedy pochodzi ze strony Historic Naval Ships Association

Framework lokalizacyjny i18next, udostępniony na licencji MIT
Framework dat.gui, udostępniony na licencji Apache 2.0
Framework EaselJS, udostępniony na licencji MIT