Procedury strzelań torpedowych na U-Bootach

W niemieckich siłach zbrojnych (Wehrmachcie) obowiązywał cały szereg regulaminów wojskowych (Dienstvorschriften). W zależności od rodzaju sił zbrojnych (wojska lądowe, lotnictwo, marynarka wojenna), regulaminy te dzieliły się na tzw. H.Dv. (Heer Dienstvorschriften), L.Dv. (Luftwaffe Dienstvorschriften) i M.Dv. (Marine Dienstvorschriften). Zawierały one regulaminy pola walki, opisy systemów uzbrojenia, instrukcje obsługi systemów łączności itp. Zbiór regulaminów można obejrzeć na tej stronie: http://www.superborg.de/

Niniejszy tekst zawiera tłumaczenie niemieckiego regulaminu prowadzenia strzelań torpedowych - M.Dv.416/3 Torpedo-Schießvorschrift für U-Boote. Tutaj znajdują się zdjęcia oryginalnego dokumentu, natomiast tutaj - wersja w języku niemieckim przetworzona do formatu html.

Dodatki

Tablica 1

b_600_0_16777215_00_MDv_416_tafel_1.png

Pomost: 1 Kolumna celownika nocnego UZO (U-Boot-Ziel-Optik) wraz z nadajnikiem namiaru
  2 Dźwignia odpalania torped (T-Abfeuerschalter)
  3  
Kiosk: 4 Nadajnik namiaru peryskopu bojowego
  5 Wskaźnik kąta odchylenia żyroskopowego oraz kąta rozproszenia salwy torpedowej
  6 Dźwignia odpalania torped (T-Abfeuerschalter)
  7 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  8 Włącznik śledzenia celu (Blauschalter)
  9  
Centrala:  10 Nadajnik namiaru peryskopu wachtowego
  11 Kalkulator torpedowy
  12 Skrzynka sterująca systemu celowania i odpalania
  13 Skrzynka bezpiecznikowa systemu celowania
  14 Żyrokompas
  15 Skrzynka bezpiecznikowa systemu odpalania oraz serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped
  16 Układ czasowy
  17  
Dziobowy przedział torpedowy:  18 Odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego (T-Schußwinkelemfänger)
  19 Skrzynka rozdzielcza systemu odpalania torped
  20 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  21  
Przedział silników elektrycznych: 22 Wzmacniacz maszynowy serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped (GV-Aggregat)
  23 Skrzynka sterująca serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped
  24 Rozrusznik przetwornicy oraz regulator napięcia
  25 Tablica rozdzielcza
  26 Główny włącznik zasilania systemu celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego
  27 Przetwornica maszynowa zasilająca systemy celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego
  28 Skrzynka bezpiecznikowa systemu celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego
  29  

Tablica 2

b_600_0_16777215_00_MDv_416_tafel_2.png

Pomost: 1 Kolumna celownika nocnego UZO (U-Boot-Ziel-Optik)
  2 Dźwignia odpalania torped (T-Abfeuerschalter)
  3  
Kiosk: 4 Nadajnik namiaru celownika nocnego
  5 Nadajnik namiaru peryskopu bojowego
  6 Kalkulator torpedowy
  7 Włącznik śledzenia celu (Blauschalter)
  8 Dźwignia odpalania torped (T-Abfeuerschalter)
  9 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  10 Skrzynka sterująca ogrzewaniem celownika nocnego
  11  
Centrala: 12 Nadajnik namiaru peryskopu wachtowego
  13 Włącznik śledzenia celu (Blauschalter)
  14 Skrzynka sterująca systemu celowania
  15 Skrzynka bezpiecznikowa systemu celowania
  16 Główna skrzynka rozdzielcza
  17 Skrzynka sterująca systemu odpalania
  18 Skrzynka bezpiecznikowa systemu odpalania
  19 Układ czasowy
  20 Żyrokompas
  21  
Dziobowy przedział torpedowy: 22 Odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego (T-Schußwinkelemfänger)
  23 Skrzynka rozdzielcza systemu odpalania torped
  24 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  25  
Przedział silników elektrycznych: 26 Wzmacniacz maszynowy serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped (GV-Aggregat)
  27 Skrzynka bezpiecznikowa serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped
  28 Skrzynka sterująca serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped
  29 Przetwornica maszynowa zasilająca systemy celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego
  30 Skrzynka bezpiecznikowa systemu celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego
  31  
Rufowy przedział torpedowy: 32 Odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego (T-Schußwinkelemfänger)
  33 Skrzynka rozdzielcza systemu odpalania torped
  34 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  35  

Tablica 3

b_600_0_16777215_00_MDv_416_tafel_3.png

Pomost: 1 Kolumna celownika nocnego UZO (U-Boot-Ziel-Optik)
  2 Dźwignia odpalania torped (T-Abfeuerschalter)
  3  
Kiosk: 4 Nadajnik namiaru celownika nocnego
  5 Nadajnik namiaru peryskopu bojowego
  6 Nadajnik namiaru peryskopu wachtowego
  7 Włącznik śledzenia celu (Blauschalter)
  8 Kalkulator torpedowy
  9 Skrzynka sterująca systemu celowania
  10 Układ czasowy
  11 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  12 Dźwignia odpalania torped (T-Abfeuerschalter
  13 Skrzynka sterująca systemu odpalania
  14 Skrzynka bezpiecznikowa systemu celowania
  15 Skrzynka bezpiecznikowa systemu odpalania
  16  
Centrala: 17 Główna skrzynka rozdzielcza
  18 Żyrokompas
  19  
Dziobowy przedział torpedowy:  20 Odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego (T-Schußwinkelemfänger)
  21 Skrzynka rozdzielcza systemu odpalania torped 
  22 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  23 Wzmacniacz maszynowy serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped (GV-Aggregat)
  24 Skrzynka sterująca serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped
  25 Skrzynka bezpiecznikowa serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped 
  26  
Przedział silników elektrycznych:  27 Przetwornica maszynowa zasilająca systemy celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego
  28 Skrzynka bezpiecznikowa systemu celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego
  29  
Rufowy przedział torpedowy:  30 Odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego (T-Schußwinkelemfänger
  31 Skrzynka rozdzielcza systemu odpalania torped
  32 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  33  

Tablica 4

b_600_0_16777215_00_MDv_416_tafel_4.png

Pomost: 1 Kolumna celownika nocnego UZO (U-Boot-Ziel-Optik)
  2 Dźwignia odpalania torped (T-Abfeuerschalter)
  3  
Kiosk: 4 Nadajnik namiaru celownika nocnego
  5 Nadajnik namiaru peryskopu bojowego
  6 Nadajnik namiaru peryskopu wachtowego
  7 Włącznik śledzenia celu (Blauschalter)
  8 Kalkulator torpedowy
  9 Skrzynka sterująca systemu celowania i odpalania
  10 Dźwignia odpalania torped (T-Abfeuerschalter)
  11 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  12 Układ czasowy
  13 Skrzynka bezpiecznikowa systemu celowania i odpalania
  14  
Centrala:  15 Główna skrzynka rozdzielcza
  16 Żyrokompas
  17  
Przedział silników elektrycznych:  18 Wzmacniacz maszynowy serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped (GV-Aggregat)
  19 Skrzynka bezpiecznikowa serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped
  20 Skrzynka sterująca serwomechanizmu ustawiającego kąt odchylenia żyroskopowego torped
  21 Skrzynka bezpiecznikowa systemu celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego 
  22 Przetwornica maszynowa zasilająca systemy celowania oraz obliczania kąta odchylenia żyroskopowego
  23  
Rufowy przedział torpedowy:  24 Odbiornik kąta odchylenia żyroskopowego (T-Schußwinkelemfänger)
  25 Skrzynka rozdzielcza systemu odpalania torped 
  26 Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych
  27